Bijvoorbeeld: antikato, graniet, leisteen

 • Snelle levering In de gehele benelux
 • Laagste prijs De voordeligste
 • Grootste assortiment Meer dan 7000 producten
 • Korting mogelijk Vraag een offerte aan
 • Gericht advies Deskundig personeel

Aankoop retourneren

Om diverse redenen is het mogelijk dat u uw aankoop wilt retourneren. Uw aankoop (al dan niet gedeeltelijk) ruilen is altijd een optie. Als u uw aankoop geheel wilt retourneren zonder het product te willen inruilen voor een ander product, dan geldt de volgende informatie.

Retourneren via het Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het door ons op de website geplaatste modelformulier (PDF) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De direct kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw eigen rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De hoogte van de retourkosten is afhankelijk van de grootte/zwaarte van het pakket. Tijdens het bestelproces wordt precies voor u uitgerekend hoe hoog deze kosten zullen zijn.

Let op: SlimBestraten.nl neemt bij aankoop een groot deel van de verzendkosten voor haar rekening. Wanneer u het pakket terugstuurt naar SlimBestraten.nl betaalt u wel de daadwerkelijke kosten. De retourkosten zijn dus hoger dan de bezorgkosten voor aankoop van de producten.

Voorwaarden voor retourneren

 • Het product mag nog niet verwerkt zijn. Als de tegels eenmaal gelegd zijn (bijvoorbeeld door een stratenmaker), dan is retourneren niet meer mogelijk.
 • Het product moet compleet en degelijk verpakt zijn, inclusief bewijs van aankoop.
 • Het product moet in dezelfde staat geretourneerd worden als waarin het geleverd is, anders kan Slim Bestraten daarvoor een vergoeding in rekening brengen.
 • Het product moet compleet geretourneerd worden. Als u aangeeft een product in zijn geheel te willen retourneren, dan controleren wij de hoeveelheden. Komt de geretourneerde hoeveelheid niet overeen met de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid, dan heeft SlimBestraten.nl het recht om de bestelling niet terug te nemen, of de ontbrekende hoeveelheden in rekening te brengen.

Retourneren via Wet Koop op Afstand

Heeft u een product gekocht via de website van SlimBestraten.nl zonder dat u het product heeft bezichtigd op één van onze locaties? Dan kunt u het product retourneren volgens de Wet Koop op Afstand. Hiervoor geldt een periode van 14 werkdagen na ontvangst van de producten, waarin u recht hebt op bedenktijd (de zogenaamde zichttermijn).

Binnen deze periode kunt u schriftelijk aangeven het aangekochte product te willen retourneren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het zogenaamde modelformulier voor herroeping. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar klantenservice@slimbestraten.nl. Een andere mogelijkheid is om via onze website (onder het kopje Klacht) kenbaar te maken dat u de koop wilt ontbinden.

Nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u afziet van de overeenkomst heeft u 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen naar SlimBestraten.nl. Na deze 14 dagen kunt u geen beroep meer doen op de Wet Koop op Afstand, en blijft de overeenkomst in stand.

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het retourtransport, ook voor de daarmee gepaard gaande kosten. U kunt hiervoor gebruik maken van de vaste transporteur van SlimBestraten.nl of u kunt een eigen transporteur aanstellen. De hoogte van deze retourkosten is afhankelijk van de grootte/zwaarte van het pakket. Tijdens het bestelproces wordt precies voor u uitgerekend hoe hoog deze kosten zullen zijn.

Let op: SlimBestraten.nl neemt bij aankoop een groot deel van de verzendkosten voor haar rekening. Wanneer u het pakket terugstuurt naar SlimBestraten.nl betaalt u wel de daadwerkelijke kosten. De retourkosten zijn dus hoger dan de bezorgkosten voor aankoop van de producten.

Na de retourontvangst van de producten wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan u gerestitueerd.

Uitzonderingen
Er is een aantal niet-limitatieve uitzonderingen op bovengenoemde regel:

 • Indien de producten gebruikt zijn, dan wel schade hebben opgelopen is de Wet Koop op Afstand niet meer van toepassing. Wilt u alsnog de producten retour zenden, dan heeft de verkoper recht op schadevergoeding van de waardevermindering. 
 • Wanneer de producten speciaal voor u op maat zijn gemaakt, kunt u geen beroep doen op de Wet Koop op Afstand.

Restanten retourneren

Heeft u te veel materiaal besteld en wenst u enkel het overschot te retourneren? Lees meer over de mogelijkheden.